โทรศัพท์ : 02-797-0999 TO 1209  
 
POP UP
เกี่ยวกับสบู่ดำ
พันธ์สบู่ดำ
การเพาะปลูกและดูแลรักษา
การปลูกและการดูแลรักษา
พิษวิทยาของสบู่ดำ
ประโยชน์ของสบู่ดำ
การสกัด
เอกสารแนะนำ
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
แผนผังองค์กร
ผู้บริหาร
กรรมการบริหารศูนย์
แผนงานวิจัย
งานวิจัยของศูนย์
ข่าวสาร
กิจกรรม
สาระน่ารู้
งานวิจัย
Jartropha Update
 

การพิจารณาชนิดของพืชน้ำมันที่เหมาะสมในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนนั้นควรคำนึงถึงพืชน้ำมันที่ไม่สามารถนำไปบริโภคได้ เพื่อลดปัญหาการแย่งชิงวัตถุดิบดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น
 
งานวิจัยไทย
งานวิจัยเกี่ยวกับสบู่ดำในประเทศไทย
view all >>
 
  ข่าวสารและกิจกรรม  
วิธีการค้นหาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสบู่ดำ
วิธีการค้นหาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสบู่ดำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อซื้อสบู่ดำ
Please contact...for purchasing of Jatropha seeds
view all >>

 
 
   
 
 
  • หน้าแรก
  • เกียวกับสบู่ดำ
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • สาระน่ารู้และงานวิจัย
  • ติดต่อเรา
  • แผนผังเว็บไซต์
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University
50 Phaholyothin Road, Ladyao, Jatujak,Bangkok,
THAILAND 10900
© Copyright 2015 Center of Excellence for Jartropha All Rights Reserved.